การประชุมคณะการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2566       

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมคณะการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2566        เพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้กิจกรรม ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง