การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​8/2565

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ