การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ