การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุมฯ และ นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา