การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!