การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมยุวกาชาด ตามโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มอบหมายกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมยุวกาชาด ตามโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย เพื่อพิจารณาผลงานของยุวกาชาด/นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย การประกวดวาดภาพระบายสี คำขวัญ คลิปวีดีโอ และ Infographic ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!