การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุม และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม ขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา