การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด (ภาคกลาง)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด (ภาคกลาง) ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!