การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประชุมครั้งที่ 1/2565)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประชุมครั้งที่ 1/2565) เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และการใช้งบประมาณในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองประธาน นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!