การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ ปี พ.ศ.2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิิ่มเติม คลิก!!!