การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!