การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

21 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี