ศธภ.14 การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสิริกุล สินธุบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้