การประชุมการติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมการติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!