การประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!