การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้หัวข้อในการจัดงาน “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!