การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line ในหัวข้อ “การต่อต้านค้ามนุษย์” (18 เม.ย. 2561)