การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ราย  จำนวน 5 ราย ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้โอวาทให้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสมศักดิ์ศรี รวมทั้งการปฏิบัติตน ครองตน ครองคน ครองงาน แก่ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!