การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 (06 ก.ย. 2560)

Download หนังสือราชการ

Download รายชื่อการตัดโอนตำแหน่ง ในจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่

Download รายชื่อการตัดโอนตำแหน่ง ในจังหวัดขนาดกลาง

Download รายชื่อการตัดโอนตำแหน่ง ในจังหวัดขนาดเล็ก