การตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเทอม 1/2565 และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนเทอม 1/2565 และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี อำเภอปราณบุรี โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!