กรมอนามัย ย้ำ นักเรียน ดูแลสุขภาพ ใช้ชีวิตแบบ New Normal ป้องกันโควิด 19

           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 ย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด 19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัย 

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยข้อมูลจากการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิต (New Normal) แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564 “แนวปฏิบัติการรับมือและตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ในสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า จากกรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง และกรณีที่มีเด็กติดเชื้อ จำนวน 5 คน เป็นเด็กประถม 2 ราย อายุ 7 ปี และ 9 ปี และเป็นเด็กมัธยม 3 ราย มีอายุ 13, 15 และ 17 ปี ซึ่งได้รับเชื้อโควิด 19 มาจากสมาชิกในครอบครัว โดยไม่ได้รับเชื้อมาจากโรงเรียน นั้น กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาดูแลสุขภาพ โดยปฏิบัติตนตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด 19 และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดให้อากาศถ่ายเทสะดวก (Ventilation) ลดฝุ่น PM 2.5 และความแม่นยำการคัดกรองวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ เนื่องจากกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นอีกกลุ่มที่สำคัญ

           “ทั้งนี้ โรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียน การสอนให้เป็นกลุ่มเดียวและให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนช่วงเปิดเรียนใหม่ (Newly Reopening) โดยทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู มือจับ ปุ่มกด คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด พื้นห้องเรียน รวมถึงสนามเด็กเล่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและ   ช่วงบ่าย จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้นักเรียนใช้ทำความสะอาดพื้นที่โต๊ะเรียนของตนเองได้อย่างสะดวก รวมทั้งปรับรูปแบบการรับประทานอาหารกลางวัน โดยจัดเป็นกล่องอาหารแยกเฉพาะบุคคล และให้นักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งมีที่นั่งเว้นระยะห่างกันเพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว