กรมพลศึกษา รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ (27 ม.ค. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image270120063201(1).pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.22 MB