ปลัด ศธ.หารือความร่วมมือยกระดับอาชีวศึกษากับนิวซีแลนด์

16 มีนาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ / ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวสุปราณี คำยวง รักษาการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Grant McPherson, Chief Executive of Education New Zealand พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของนิวซีแลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนนิวซีแลนด์ และขอบคุณฝ่ายนิวซีแลนด์ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมในทุกระดับการศึกษาให้แก่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษาของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานของนิวซีแลนด์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก Waikato Institute of Technology หรือ Wintec นิวซีแลนด์ จัดฝึกอบรมครูวิชาชีพของอาชีวศึกษา ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ประสบผลสำเร็จและการตอบรับที่ดีจากผู้เข้ารับการอบรม แต่ได้หยุดชะงักไปเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสถานการณ์ได้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยินดีและพร้อมเดินหน้าการดำเนินการดังกล่าวอีกครั้ง

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะขยายการดำเนินโครงการและกิจกรรมในสาขาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ การจัดฝึกอบรมครูและนักเรียนในสาขาการโรงแรมและการเกษตรกร จัดส่งนักเรียนอาชีวศึกษาไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และฝึกประสบการณ์ทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจนการรับครูอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์เดินทางมาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน และสถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะได้มีการร่วมกันหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป./สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง/ถ่ายภาพ