แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Cat 1

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

จำนวนทั้งหมด8472รายการ

1 2 471

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด