แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 3

ศธภ.6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมร…

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการ อพ.สธ.-ศธ. และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และนางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นอันเนื่องมาจากพร…

ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาฯ ระดับภาค ภายใต้โครงการ (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและการประเมินผลของสถานศึกษา ระดับภาค ภายใต้โ…

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย และจัดทำ (ร่าง) แผนการจัตการศึกษาเพื่อการผสิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม พร้อมด้วยนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่…

ศธจ.แพร่ เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE) ทั้งน…

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิ…

ศธจ.หนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ คริสตจักรเยนเนซาเรท ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาต พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ คริสตจักรเยนเนซาเรท ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ…

ศธจ.หนองคาย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย …

ศธจ.หนองคาย สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

ข่าว ศธ. 360 องศา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม พร้อมด้วยนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่…

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE) ทั้งน…

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิ…

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมประชุมการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา …

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

ทุนพระราชทาน
มทศ.

เบื้องหลังความสำเร็จของครู
ดีเด่น "มนูญ ทิตย์วัลลี" ครู
ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน
รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการพาไปพูดคุยกับเบื้องหลัง ความสำเร็จของครูดีเด่น “มนูญ ทิตย์วัลลี” ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 256

ข่าวสารกิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285

  • ทั้งหมด