แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

News

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานของ สป.ประจำปี 2565
ศธจ.มหาสารคาม พิธีตักบาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (26 ก.ค. 2562)

จำนวนทั้งหมด30รายการ

1 2