แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2562)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เผยแพร่ร่างประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศ (ศธจ.ชุมพร) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (2 พ.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 พ.ค. 2561)

จำนวนทั้งหมด55รายการ

1 2 3 4