แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องโครงการแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย Unlock a better life สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กทม.
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนทั้งหมด60รายการ

1 3 4 5 7