ศธภ.16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย

ศธภ.16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และให้กำลังใจนักเรียนและ คณะครูผู้สอนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ซึ่งเปิดสอนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา มีนักเรียน ๓๑ คน มีคุณครูและบุคลากร ๑๕ คน โดยมี นายธัญญ์กวิน ธนาคุณปิยพัฒน์ ผู้จัดการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย (มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย