ตรวจติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

ตรวจติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมาย ให้นายกฤษนา สีไพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมลงพื้นตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมี นายสุพัฒน์ เตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารนำเสนอข้อมูลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย