“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภออู่ทอง โดยมี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ และคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  นายอำเภออู่ทอง ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ส่งเสริมและขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม ท้ายสุด ผู้ว่าฯ ขอสัญญาจากนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ