ศธภ.16 ร่วมออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือ

ศธภ.16 ร่วมออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วย นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว ชั้น 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยมีท่านอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 15 17 18 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ และบุคลากรจากหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นทีจังหวัดลำปาง