ศธจ.สุพรรณบุรี รับรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาของผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาของผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี