การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!