วันที่ 23 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเดิมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 โดยมีสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าร่วมชุมนุม จำนวน 200 คน