ศธจ. สุพรรณบุรี ประชุมรายงานผลการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี และทบทวนหลังการดำเนินงานนิเทศ (AAR)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี และทบทวนหลังการดำเนินงานนิเทศ (AAR) โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร จำนวน 20 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี