วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางกรรณิกา เรดมอนด์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ.2565 – 2570 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!