โครงการเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาตนเองทั้งร่างการและจิตใจ อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!