โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “การใช้งาน Office 365 หรือ Microsoft 365”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการจัดอบรมวันที่สอง โดยทีมวิทยากรได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม MicrosoftSway และ MicrosoftTeamณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน   72 คน