โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “การใช้งาน Office 365 หรือ Microsoft 365”

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “ การใช้งาน Office 365 หรือ Microsoft 365 ”  และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จำนวน 12 คน และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 61 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ GoogleMeet ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)  ตามลำดับ ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย