โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่านโดยมีนายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด จิตอาสา ได้บำเพ็ญประโยชน์พร้อมระลึกถึงวันสถาปนายุวกาชาด

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง