เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (13 ก.ย. 62)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง