เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 มี.ค. 2563)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 ประกาศรับสมัคร ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

– ใบสมัคร ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ