เผยแพร่เอกสารวิชาการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.๑๓ (๒๙ ก.ย.๖๒)

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารวิชาการเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒