ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางอนุชทิตา  สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอารีวรรณ์  สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565  จำนวน 2 โรงเรียน ช่วงเช้า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชต์วิทยา และ ช่วงบ่ายโรงเรียนชินนุกูลวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!