สุโขทัยเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2565 แบบประชุมออนไลน์ ผ่านระบบZoom  โดยนายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย….