สิทธิพิเศษประกันภัยไอโออิ สำหรับสมาขิก กบข. (27 ต.ค. 2560)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างค่ะ

http://www.gpf.or.th/thai2013/benefit/reduce/insurance/gpf_welfare_aioi.asp

 

ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

โทร. 0 2636 1000 ต่อ 253 , 258