สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมคณะทำงานการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษานำเข้าคลังนวัตกรรมทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่อเนื่องจากวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และระบบประชุมออนไลน์ Google Meet