สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดกิจกรรม 5 ส.

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการ ในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรม 5 ส. (สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)