สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที 6/2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที 6/2565 โดย นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุม และ นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการ